Gönderen: camimiz.com ditib.net DİTİB Recklinghausen | 16/06/2010

Grußbotschaft anlässlich der Regaib Nacht – Regaib Kandili Mesajı

Grußbotschaft des DITIB-Vorsitzenden Sadi Arslan anlässlich der Regaib-Nacht

Am Donnerstag, den 17. Juni, in der Nacht auf  Freitag, begehen wir die gesegnete Regaib-Nacht und damit die Nacht, die ihren Namen von den Engeln erhielt. Ihrer Bedeutung nach „wünschen oder sehnen wir sie uns herbei“, denn in dieser Nacht werden unsere Bittgebete, insbesondere die um Vergebung unserer Sünden, mehr als sonst angenommen. Möge die Regaib-Nacht uns allen Segen bringen!

„Regaib“ ist nach seiner lexikalischen Bedeutung auch etwas, dem man Achtung und Wertschätzung entgegen bringt und das reich ist an Güte. „Regaib“-Nacht wird diese gesegnete Nacht, die  auf den ersten Freitagabend im Monat Radschab fällt und gleichzeitig der Vorbote der heiligen drei Monate ist, nun genannt, weil Allah, der Erhabene, in dieser Nacht seinen Dienern besondere Gunst erweist und nicht wenigen Sündern vergibt. Die Überlieferung weiß zu berichten, dass unser Prophet Muhammad (Allah segne ihn und schenke ihm Heil: A.s.s.H.), in dieser Nacht zusätzliche Gebete verrichtete, um sich damit bei seinem Schöpfer für die vielen geistig-spirituellen Gaben zu bedanken. In dieser Nacht gewährt unser erhabener Schöpfer Seinen gläubigen Dienern besondere Gunst und Güte. Da in dieser Nacht die Regaib-Nacht und der Freitagabend zusammen fallen, hoffen wir, dass unsere gottesdienstlichen Handlungen und Bittgebete den Thron des Erhabenen erreichen und von diesem angenommen werden.

Als gläubige Menschen sollten wir in dieser Nacht alle unseren Herrn um Frieden und Eintracht für die Menschheit bitten, sowie um Brüderlichkeit und Glückseligkeit unter ihnen. Wir sollten uns mit unseren  Familienangehörigen über die Bedeutung dieser Nacht austauschen und sie auch als Anlass nehmen, um uns selbst zur Rechenschaft zu ziehen für unsere Taten und unser Verhalten  in der zurückliegenden Zeit. In dieser Nacht sollten wir unserem geliebten Propheten reichlich Segensgebete und Heilswünsche schicken. Auch unsere Wünsche für das Dies- und auch das Jenseits gehören nun in unsere Bittgebete eingeschlossen. Diese Zeit ist auch besonders geeignet für Besuche: Kranke, alte Menschen, verwaiste Kinder gehören nun zu denjenigen, die wir mit einem Besuch erfreuen. Nicht vergessen dürfen wir zudem, unseren Freunden und Nachbarn anlässlich dieser Nacht auch unsere Segenswünsche zu überbringen oder zumindest mitzuteilen. Sie sollte uns auch ein Anlass sein, um eventuelle Streitigkeiten mit Freunden und Bekannten bei Seite zu legen und uns wieder mit ihnen  zu versöhnen. Bitten sollten wir um Vergebung unserer Sünden, versäumte Pflichtgebete nachholen, bedürftigen und Not leidenden Menschen helfen und in diesem Zusammenhang auch Studenten und Schüler bedenken und ihnen materiell unter die Arme greifen. Aus dem Koran sollten wir nun lesen. Nicht umsonst nannten Islamgelehrte diese Nacht daher die „Nacht der Aussaat“: wir sollten nun so viel wie möglich aussäen, um später so viel wie möglich ernten zu können. Wenn wir gesundheitlich hierzu in der Lage sind, sollten wir diesen Freitagabend fastend empfangen. Mit alledem  wird uns vielleicht folgende  Frohbotschaft unseres Propheten zuteil: “In diesen fünf Nächten werden die Bittgebete nicht zurückgewiesen: in der Regaib-Nacht, am 15. Scha’ban, freitags, am  Ramadanfest und beim Opferfest.“ [Ibn Asakir]

In dieser Nacht gelten unsere Gebete der Errettung der Menschheit und dem friedlichen Miteinander der Menschen. Wir beten in dieser Nacht auch dafür, dass, allen voran Frauen und Kinder, unschuldige Menschen nicht mit Gewalt von uns gehen. Wir bitten in dieser Nacht unseren Herrn auch darum, dass er uns in dieser Nacht von übler Nachrede, Neid, Augendienerei, Hass, Groll und Unersättlichkeit und damit von Angewohnheiten und Gefühlen befreit, die nicht nur den einzelnen, davon betroffenen Menschen zunichte machen, sondern die ganze Menschheit, die doch auf die beste Art und Weise erschaffen ist. In Erinnerung sollten wir uns alle folgenden Koranvers halten: „Wahrlich, es kam zu euch ein Prophet aus eurer Mitte, dem euer Leid schwer fällt zu ertragen, der sich sehr um euch sorgt und den Gläubigen gegenüber sehr barmherzig ist.“ [Tevbe: 128]]

In diesem Sinne bete ich dafür, dass die gesegneten drei Monate und die Regaib-Nacht, mit der diese gesegnete Zeit eingeleitet wird, der islamischen Welt Einheit und Zusammenhalt und der ganzen Menschheit Frieden und Eintracht beschert.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

DİTİB Genel Başkanı Sadi Arslan’ın Regaib Kandili Mesajı

Regaib Kandiliniz Kutlu Olsun.

17 Haziran Perşembe gününü, 18 Haziran Cuma gününe bağlayan gece ismini meleklerden alan, “Kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey“ anlamına gelen, tevbelerin kabul edildiği mübarek gece olan Regaib Kandilidir. Kutlu olsun.

Receb Ayının ilk cuma gecesi olan, aynı zamanda üç ayların da habercisi olan Regaib sözlükte, itibar edilen şey ve ihsanı bol anlamlarına gelir. Allah’ü Teâla’nın kullarına lütfunun çokluğu, kereminin bolluğu ve pek çok günahkârı bağışlaması sebebiyle bu geceye “Regaib Gecesi“ adı verilmiştir. Bu gecede Peygamberimiz (s.a.v.)’in, Rabbimiz tarafından kendisine bahşedilen manevi iyilik ve ihsanlarına karşılık olarak nafile namaz kıldıkları rivayet olunmaktadır. Bu gecede Yüce Rabbimiz mü’min kullarına ikramlar ve ihsanlar lutfeder. Bu gece hem Cuma gecesine, hem de Regaib gecesine denk geldiğinden, yapılan ibadet ve duaların Yüce Makam tarafından kabul görmesi ve katında değerlendirilmesi ümit edilir.

Bizler inançlı mü’minler olarak, insanlığın barış, huzur, kardeşlik ve mutluluğu için bu gecede Rabbimiz’e niyazda bulunalım. Aile bireylerimizle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet edelim. Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapalım. Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okuyalım. Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua edelim. Hastaları, yaşlıları, yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirelim. Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşelim. Dargın ve küskün olduğumuz insanlarla barışalım. Günahlarımızın affı için tövbe-i istiğfar edelim. Kazaya kalmış namazlarımızı kılalım. Fakirlere, düşkünlere, öğrencilere yardımda bulunalım. Kur’an-ı Kerim okuyalım. İslam alimlerinin ziraat gecesi olarak isimlendirdikleri bu kutsal gecede çokça mahsul ekerek, hasadımızı bol kılalım. Eğer sıhhatimiz müsade ediyorsa bu kutsal geceyi oruçla karşılıyalım. Peygamberimiz (s.a.v.) efendimizin, “Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi„ (İbn-i Asâkir) müjdesine inşallah nail olalım.

Bu gecede insanlığın kurtuluşu, toplumların huzur içerisinde yaşamaları, başta kadınlar ve bebekler olmak üzere, masum insanların yok yere aramızdan ayrılmamaları, bir hiç uğruna biricik yavrularını kaybeden gözü yaşlı anne ve babaların evlat acısı çekmemeleri için niyazda bulunalım. Gıybet, haset, riya, kin, nefret ve kanaatsizlik gibi hem kişinin kendisini, hem de en güzel surette yaratılan insanlığı öldüren kötü duygulardan bizleri temizlemesi için bu gecede Rabbimize yakarışta bulunalım. Şu Ayet-i Kerime’nin mealini hep hatırımızda tutalım, “Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir.”[Tevbe Suresi, 128]

Bu duygu ve düşüncelerle, üç ayların ve Regaib Kandilinin, İslam aleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasına Cenab-ı Allah’ tan niyaz eder, hepinize sağlık ve esenlik duygularımla saygılar sunarım.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı

REGAİB KANDİLİ MESAJI

Tarih: 16.06.2010

17 Haziran 2010 Perşembe gününü Cumaya bağlayan gece, rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olarak nitelendirilen üç aylara girdiğimizi müjdeleyen Regaip kandilidir.

Üç aylar ismiyle şöhret bulan, kalplerimizin ve gönüllerimizin manevi doyum mevsimi olan Recep, Şaban ve Ramazan ayları, Müslümanlar olarak Hakk’ın rahmet, bereket ve mağfiretine olan iştiyakımızı zirve noktaya taşıyıp huzur iklimine doğru seyahat ettiğimiz müstesna zaman dilimleridir.   Dini hayatımıza canlılık katan bu aylar, aramızda insani değerlerin ve ahlaki erdemlerin artmasına, yardımlaşma ve dayanışma bilincinin çoğalmasına, inananların hayır ve iyilikte birbirleriyle yarışmasına vesile olur.

Bu özel aylar ve bu ayların içinde barındırdığı mübarek gün ve geceler, bizlere, hızla geçen zamanın değerini idrak etmenin, durup düşünmenin, hayatın yoğun koşuşturması ve temposu içinde kendimize dönüp, gönül âlemine nazar kılmanın ve içe doğru bir yolculuk yapmanın imkânlarını sunar. Ayrıca Yüce Allah’a gönülden yalvararak, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi tövbeyle arındırma, kendimizi bulma ve bilme, nefsin sonu gelmez arzu ve ihtiraslarına dur deme ve onlardan uzaklaşma imkânını bahşeder.

Vahyin nüzulünün 1400. yılını idrak ettiğimiz bu yılda, üç aylar ve bu aylarda bulunan mübarek geceleri fırsat bilerek, Yüce Rabbimizin çağlar üstü evrensel mesajını anlama, O’nun anlam ve hikmetiyle buluşma ve hayatımıza tatbik etme adına her zaman olduğu gibi gayretli olmak durumundayız. Çünkü manevi ve ahlaki değerlerin yozlaştırıldığı, aile değerlerinin ve toplumun ortak bağlarının yok olmaya yüz tutarcasına zayıflatıldığı, dünyanın sanal ve geçici meşgalelerinin ve sonu gelmez heveslerinin bütün hayatımızı ve geleceğimizi ipotek altına aldığı günümüzde, Yüce Mevla’mızın En’am suresinde “Bu (Kur’an) da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.” (Enam, 6/155) buyurduğu üzere Rabbimizin rahmet yüklü mesajı Kur’an-ı Kerim’i daha iyi anlamaya, bunun için de onun değerlerini yaşamaya, yaşatmaya ve bu çerçevede Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)’in örnek hayatını ve ahlakını da rehber edinmeye ihtiyacımız büyüktür.

Regaib kandili vesilesiyle bir kez daha, başta Yüce Yaratan’la olan bağlarımızı ve hayatımızı yeniden gözden geçirmeli, ahlak ve erdemin, doğruluk ve dürüstlüğün, paylaşma ve dayanışmanın, hak ve hukuka riayetin, barış ve kardeşlik içinde bir arada yaşamanın, yetime, öksüze ve kimsesize kol kanat germenin, fakir ve ihtiyaç sahiplerine vermenin, acı ve kederleri paylaşmanın, düşeni kaldırmanın, kutsal değerlere saygının insani erdemler bağlamında ulaşılabilecek en üstün değerler olduğunu hissederek, söz ve davranışlarımıza bu çerçevede yön verme kararlılığı içinde olmalıyız. Zira bu mübarek gün ve geceler değerlendirebildiğimiz, güzel amel ve davranışlarla içini doldurabildiğimiz, yanlışlarımızın farkına varıp istikamete yöneldiğimiz ölçüde bizim için kazançlı ve bereketli zaman dilimlerine dönüşecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve yurt dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızla birlikte bütün İslâm âleminin Regaip Kandilini kutluyor, bu gecenin insanlığın ortak huzurunu tehdit eden terör ve şiddetin, savaş ve düşmanlığın yerini barış ve huzurun almasına vesile olmasını, yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların kabul olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU
Diyanet İşleri Başkanı


Responses

  1. Wirklch sehr informativ! Werde aufjedenfall wieder kommen. Danke fuer den Beitrag.

    Gruss
    Andres


Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

Kategoriler

%d blogcu bunu beğendi: