Gönderen: camimiz.com ditib.net DİTİB Recklinghausen | 18/01/2011

Seçim 2011

:::::::::: DERNEK ÜYELERİNE ÖZEL ::::::::::

son güncelleme: 04.02.2011

06.02.2011 tarihinde gerçekleştirilecek olan dernek yönetimi seçimi ile ilgili bilgiler:

Adaylar

 1. Sinan Özen
 2. Muharrem Dağlıoğlu
 3. Elvan Uluışık
 4. Asım Elibaş
 5. Hüseyin Ala
 6. Ahmet Özen
 7. Mehmet Gemici
 8. Dursun Yiğit
 9. Muhittin Arabacı
 10. Bayram Şahin
 11. Hüsnü Yakın
 12. Orhan Dülger
 13. Niyazi Yıldızdal

Dosyalar

Vekaletname

Maddeler

Davetiye

Davetiye

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği – DİTİB Recklinghausen Merkez Camii

DITIB Türkisch Islamische Gemeinde zu Recklinghausen e.V. • Vereinsregister Amtsgericht Recklinghausen VR 1484

König-Ludwig-Straße 7 45663 Recklinghausen-Süd  • Telefon: 02361 / 71899 • Faks: 02361 / 657143

E-Posta: ditib@mail.com • Web: http://www.camimiz.com  • SPK VEST RE – BLZ 426 501 50 – KTO 1000 49 43

– Wenn unzustellbar,bitte zurück an Absender-

DİTİB Recklinghausen • König.Ludwig.Str. 7 • 45663 Recklinghausen

AD SOYAD
SOKAK / NO

POSTA KODU SEHIR

Recklinghausen, 01.12.2010

Sayın Üyemiz ______________________________

06 Şubat 2011 Pazar günü saat 13:00’de

Camimizde yapılacak olan 25’nci Olağan Genel Kurul Toplantımıza katılmanızı önemle rica ederiz.

GÜNDEM

1-       Açılış – İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim’in okunması

2-       Üye yoklamasının yapılması, vekaletname sahiplerinin belirlenmesi ve salt çoğunluğun aranması

3-       Salt çoğunluk sağlandığı takdirde Genel Kurula geçilmesi (Aksi takdirde tüzüğün ilgili maddesi gereğince Genel Kurulun en az 15 gün sonra 27.02.2011 Pazar günü yapılmasının ilan edilmesi ve kapanış)

4-       Divan Başkanının açık oylama usulü ile seçilmesi

5-       İki katibin açık oylama usulü ile seçilmesi

6-       Divan Başkanının selamlama konuşması ve gündemi okuması

7-       Dernek Başkanının selamlama konuşması

8-       Yönetim Kurulunun Faaliyet ve Muhasebe raporlarını okuması

9-       Denetleme Kurulunun denetleme raporlarını okuması

10-   Yönetim kurulunun ibrâsının / aklanmasının açık oylama usulü ile oylanması

11-   Yeni Yönetim Kurulu’nda görev almak isteyen adayların tanıtılması

12-   Kasa Denetçiliği / Denetleme Kurulu’na 3 asil ve 2 yedek üyelerin açık oylama usulü ile seçilmesi

13-   Danışma Kurulu’na 2 asil ve 1 yedek üyenin açık oylama usulü ile seçilmesi

14-   Yönetim Kurulu seçim işleminin ve kurallarının Divan Başkanı tarafından açıklanması

15-   Kapalı zarf usulü ile seçime geçilmesi

16-   Oyların sayılması ve yönetim kuruluna seçilen 7 asil ve 3 yedek üyenin belirlenmesi

17-   Yeni seçilen yönetim kurulunun tanıtılması ve teşekkür konuşmalarının yapılması

18-   Dilek ve temenniler – Üyelerden söz almak isteyenlerin belirlenmesi ve söz verilmesi

19-   Kapanış – Kur’an-ı Kerim okunması ve dua yapılması

GEREKLİ AÇIKLAMALAR:

* Yönetim Kurulu’nda görev almak isteyen ve tüzükte belirtilen şartlara haiz her üyemiz, camimiz ilan panosuna 04.02.2011cuma günü saat 18:00’e kadar asılmış olan listeye adını yazabilecektir.

* Şayet 2009 ve 2010 yıllarına ait üye aidat borcunuz var ise, en kısa zamanda yönetim kuruluna başvurup aidat açıklarınızı kapatmanızı rica ederiz, aksi takdirde seçme ve seçilme hakkına sahip olamazsınız.

* Camimiz derneği Yönetim Kurulunun Mart 2009-Şubat 2011 yıllarındaki faaliyet ve denetleme raporlarının okunması ve önümüzdeki 2 yıl için yeni bir yönetimin seçilmesi için, yukarıda belirtilen zamanda ve gündemle Olağan Genel Kurul Toplantımıza katılmanızı önemle rica ederiz.

* Toplantıya üyenin kendisinin gelmesi esastır, ancak herhangi bir meşru mazeret sebebiyle gelmemeniz durumunda, ekte bu Genel Kurul Toplantısına mahsus özel hazırlanmış Vekaletname’yi doldurup, imzalayarak seçim günü Genel Kurul Divan Başkanlığına göndermelisiniz. Vekil tayin edeceğiniz başka bir üyemiz aracılığı ile de oyunuzu kullanabilirsiniz. Bir kişi ancak bir üye için vekalet alabilir.

* Genel Kurul Toplantısının belirlenen tarihte gerçekleşebilmesi için asil üye tam sayısının bir fazlasının (salt çoğunluk) toplantıda hazır olması gerekmektedir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlası (salt çoğunluk) sağlanamadığı takdirde, tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince 27.02.2011 Pazar günü aynı gündem maddeleri ile toplanılır ve çoğunluğa bakılmaksızın Genel Kurul ve seçim yapılır.

Genel Kurulumuzun hayırlı ve uğurlu olmasını diler, bilgi ve gereğini rica ederim, saygılarımla.

Dernek Başkanı – Hüsnü Yakın

–          Ekler: Vekaletname (1 Sayfa)  ve Genel Kurul ile ilgili seçilmiş tüzük maddeleri (1 sayfa).

VEKALETNAME

DİTİB Recklinghausen Merkez Camii

25’nci Olağan Genel Kurulun Divan Başkanlığı’na

Sayın Divan Başkanı,

06.02.2011 tarihinde Genel Kurul’a katılamayacağımdan dolayı, cami derneği üyelerinden _______________________________ yerime vekil tayin ediyorum. Kendisi benim adıma tam yetkilidir ve yapılacak her oylamada yerime oy kullanabilir.

Saygılarımla gereğini arz ederim.

Yer / Tarih: __________________________________________________

Vekalet veren üyenin Adı / Soyadı: ___________________________________

İmza: ___________________________________

Önemli Açıklama: Toplantıya üyenin kendisinin gelmesi esastır, ancak herhangi bir meşru mazeret sebebiyle gelmemeniz durumunda, bu Genel Kurul Toplantısına mahsus özel hazırlanmış Vekaletname’yi doldurup, imzalayarak seçim günü Genel Kurul Divan Başkanlığına göndermelisiniz. Vekil tayin edeceğiniz başka bir üyemiz aracılığı ile de oyunuzu kullanabilirsiniz. Bir kişi ancak bir üye için vekalet alabilir.

Maddeler

Genel Kurul ve seçimle ile ilgili seçilmiş tüzük maddeleri

Madde: 13- ÜYELİK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

(2) Asil ve Seref üyeleri, Genel Kurula katılma hakkına sahiptir. Oy verme hakkına sahip asil üye, oy’unu sahsen verebileceği gibi, bir baska üyeye vereceği vekaletle kendisini temsil ettirebilir, oyunu kullandırabilir. Bu taktirde bir kisi ancak bir üye için vekalet alabilir. Söz hakkı sadece asil üyelere aittir. Ancak, Üst Kurulus DİTİB temsilcileri ile diğer resmi yetkililer, istekleri halinde toplantıda konusabilir, görüslerini açıklıyabilirler.

Madde 19 – GENEL KURUL:

(1) Genel Kurul; Cemiyetin en yüksek karar ve istisâre organıdır.

(2) Genel Kurul olağan veya olağanüstü toplanır.

(3) Olağan genel kurul toplantısı iki yılda bir yapılır. Yönetim Kurulu; olağan genel kurul toplantısının tarihini, üyelere 15 gün önceden gündemi ile verdiği en son adrese yazılı olarak bildirir, Bu davet, DİTİB Merkezine de gönderilir. Olağanüstü genel kurul toplantısı için 10 gün önceden davet edilir.

Madde 20 – GENEL KURULUN TOPLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİ:

(1) Genel Kurul, ad okunarak yapılacak yoklama ile aidatlarını tam olarak ödeyen ve enaz üç ay önce cemiyete kaydolan üyelerin yarıdan bir fazlasının toplantıda hazır olduğunun tespit edilmesinden sonra, Cemiyet Baskanı veya Yönetim Kurulndan biri tarafından açılır.

(2) Genel kurulu yönetmek üzere, bir divan baskanı ile en az iki kâtip üye seçilir. Sayet, Üst kurulus DİTİB adına toplantıya bir temsilci gelmisse, Divan Baskanlığına aday gösterilebilir.

(4) Genel Kurul; üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanabilir. İlk çağrıda toplantıya üyelerin yarısından azı katıldığı takdirde, enaz 15 gün sonrası, uygun bir tarihte, aynı gündemle ve çoğunluğa bakılmaksızın yapılır.

(5) Genel Kurul görüsmeleri ve alınan kararlar, divan baskanı ve katipler tarafından bir protokol ile tespit edilir.

(6) Genel kurulda (tüzük değisikliği ve fesih konusu hariç) alınacak kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu (yarıdan bir fazlası) ile alınır.

Madde 21 – GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ:

Genel Kurulun görev ve yetkileri sunlardır:

a) Yönetim Kurulu faaliyet, muhasebe raporlarını görüsmek,

b) Denetçi raporunu görüsmek,

c) Yönetim Kurulu’nu ibrâ etmek,

d) Yönetim kuruluna 7 asil ve 3 yedek üye seçmek,

e) Kasa denetçiliğine 3 asil ve 2 yedek ve Danısma Kuruluna, 2 asil üye 1 yedek üye seçmek,(kasa denetçileri ile Danısma Kurulu üyeleri, aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi olamazlar),

f) Tüzük değisikliği teklifini karara bağlamak, (Tüzük değisikliği; DİTİB’in uygun görüsü alındıktan sonra, genel kurula katılan üyelerin 2/3 oy çoğunluğu ile yapılabilir, DİTİB’in muvafakatı olmadan tüzük değisikliği yapılamaz)

g) Üyelikten ihraç kararlarına karsı itirazları inceleyip sonuçlandırmak,

h) Diğer teklif ve talepler hakkında istisârî veya bağlayıcı kararlar almak,

Madde 22- YÖNETİM KURULU SEÇİMİ:

(1) Yönetim Kurulu; Genel Kurulda, 2 yıl için aldıkları oy sırasına göre seçilen 7 asil üyeden tesekkül eder. Ayrıca üç de yedek seçilir.

(2) Asil üyeliğe seçilen 7 üye, genel kurulu takiben en geç bir hafta içinde aralarında toplanıp, aldıkları oy sayısına bakmaksızın, bir Cemiyet Baskanı, bir Cemiyet Baskan Yardımcısı, bir Muhasip, bir Sekreter, ve 3 asil Yönetim Kurulu Üye’sini açık oyla seçer. İstek halinde bu seçim gizli oylama ile yapılır. Seçim sonuçları DİTİB’e, Emniyet Müdürlüğüne ve ilgili Mahkemeye gönderilir.

(3) Yönetim Kurulu üyeliği ölüm, üyelikten istifa ve bu tüzükte zikredilen duruumlarda sona erer. Bu sekilde bosalan üyenin yerine, yedekler’den, aldıkları oy sırası göz önüne alınarak yazılı olarak Yönetim Kurulu’na çağrılır. Asil üyeliğe alınanların isimleri, ayrılanın istifası ile birlikte DİTİB’e, Noter aracılığı ile Mahkemeye gönderilir.

(4) Asağıdaki sartları haiz her asil üye, yönetim Kuruluna aday olabilir.

a) Cemiyete enaz bir yıllık üye olmak. Aidat borcu olmamak,

b) Tercihen, Cemiyetin mahalli veya çevresinde ikamet etmek

c) DİTİB’e bağlı olmayan baska bir islami kurulusla ilgisi olmamak

d) Cemiyet binasında kiracı vb. durumda olmamak

e) Tüzüğün 4. Maddesinde yeralan prensiplere uymayı kabul etmek

(5) Birinci ve İkinci Derece birbirine akraba veya hısım olanlar aynı kurul için aday olmamasına dikkat edilir

(6) Yönetim Kurulu; görev süresinin bitiminden sonra, yeni yönetim görevi teslim alana kadar hizmete devam

eder. Eski yönetim kurulu üyeleri yeniden aday olabilir, seçilebilir.

 

16.01.2011 http://www.camimiz.com


Kategoriler