Faaliyetler

Faaliyetler

İLKE VE PRENSİPLERİMİZ

Birliğin hizmet ve faaliyetlerinde özenle riayet ettiği temel prensipleri şunlardır:

Birlik; Almanya’nın hür demokratik düzenine bağlıdır. Anayasa ve bütün yasalara titizlikle riàyet eder. Bütün faaliyetlerini hukuk çerçevesinde yürütür.

Birlik; partilerüstü bir kuruluştur. Bütün siyasî partilere eşit uzaklıktadır ve kesinlikle politik faaliyetlerde bulunmaz. Herhangi bir siyasi partiye angaje olmaz.

Birliğin Dernekler Yasasına göre çalışma alanı, görev ve sorumlulukları, ilgili makamlarca tescil edilen tüzüğünde açıkça ifade edilmiştir.

Birlik; çalışmalarında diğer din mensuplarına karşı İslâmiyet’in de temel ilkelerinden olan sevgi, saygı, hoşgörü, tolerans ve dayanışma prensiplerine uygun olarak davranır. Her türlü şiddeti ve şiddete çağrıyı kesinlikle reddeder.

Birlik; çalışmalarında üyelerine eşit muamelede bulunur. Hem üyelerine, hem de dışarıya karşı şeffaftır.

Birlik; sadece ve doğrudan doğruya toplum yararına dinî, hayrî, kültürel ve sportif gayeler güder.

Birlik; Tüzüğündeki amaçları gerçekleştirmek için faaliyetlerini fahrî olarak yürütür.

TOPLUMSAL YARARLILIK

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, toplum yararına, vergiden muaf olarak hizmet verir. Ticari amaç gütmez. Dernek imkanlarından, sadece dernek yararına harcama yapılabilir.

SİYASAL FAALİYET ALANLARI

DİTİB partilerüstü faaliyetler yürütür, her partiye eşit uzaklıktadır. Parti mensuplarının resepsiyonlarına ve belediyenin resmi davetlerine katılıp islam dini ve türk toplumu hakında aydınlatıcı ve önyargıları bertaraf edici açıklamalar yapar.

Her beşyılda bir anayasa kapsamında oluşturulan belediye uyum / entegrasyon meclislerine liste ya da grup oluşturup aday belirler, sadece türk vatandaşların değil yabancıların ve azınlıkların da sorun ve taleplerini meclis üyelerince gündeme alınıp belediyeye bilrilmesine yardımcı olur.

DİNİ EĞİTİM VE HİZMETLERİ

Din Eğitimi ve İrşâd Hizmetlerinde; sahasında uzman, ilahiyat eğitimi almış din görevlilerince, cemaatimizin de istek ve ihtiyaçları dikkate alınarak, İslam Dini’nin Kur’an’a ve Sünnete uygun olarak, hurafe ve batıl inanışlardan arındırılmış bir şekilde tanıtılması, öğretilmesi amaçlanmaktadır.

CAMİ FAALİYETLERİ

Vakit Namazları, Cuma Namazları, Bayram Namazları, Cenaze Namazları, Ramazan programları ve Teravih Namazları.

Temel dini bilgiler kursları (bütün yaş gurupları için)

Vaaz, İrşad, konferans ve seminerler

Kandil gecelerinin kutlanması

Almanya genelinde yarışmalar (Dini bilgiler, Hutbe, Ezan, Kuran okuma)

Kutlu Doğum haftası kutlamaları

Hapishane ziyaretleri

Hastahane ve hasta ziyaretleri

Cenaze ile ilgili dini vecibeler

Telefon ile dini sorulara cevap verme (Fetva Hattı)

Düğün ve sünnet merasimleri

DİNLER VE KÜLTÜRLER ARASI İLİŞKİLER

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Dinler ve Kültürler Arası İlişkiler’de İslam Dini’nin önem verdiği evrensel değerler arasında yer alan, farklı din ve düşünce sahiplerine karşı hoşgörü, saygı, diyalog ve tolerans prensiplerine uygun olarak, başta içinde yaşadığımız Alman toplumunun büyük çoğunluğunu teşkil eden Hıristiyanlar olmak üzere, diğer bütün din mensupları ile karşılıklı yakın ilişkiler ve diyalog ortamının gelişip güçlenmesine destek vererek, toplumdaki ön yargıların yok edilmesini ve her çeşit ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır.
Bu amaçla yapılan faaliyetlerden bazıları:

Diyalog ile ilgili toplantı ve paneller düzenlemek

Diğer din adamları ve kuruluşları ile ön yargıları giderme amaçlı ‘Seminer ve Konferanslar’ düzenlemek

Kilise ve diğer kuruluşlarla ortak çalışma grupları kurmak

‘Açık Kapı Günleri-Tag der offenen Moschee’ düzenlemek

Diğer din mensupları ile ‘Barış Duaları-Gebete der Religionen’ tertiplemek

Diğer din mensupları ile beraber iftar programları düzenlemek

Alman Kilise Günleri’ne katılmak

Gerek Alman Resmi Makamların gerek Sivil Toplum Örgütlerinin gerekse Kiliselerin Respsiyonlarına DİTİB’i temsilen katılım

Diyalog ile ilgili yayınları dağıtmak

Gerektiğinde Recklinghausen Alman siyasi makamlarına muhatab olmak

Gerektiğinde Üniversiteler (Bochum Ruhr Universität, Fachhochschule Recklinghausen v.s.) ile beraber Dinler Arası Diyalog ve Uyum konularında akademik çalışmalar yapanları desteklemek

Almanlar tarafından yöneltilen gerek dini gerekse diğer güncel sorulara yazılı ya da sözlü cevaplar vermek

KÜLTÜREL FAALİYETLER

İnsanın sağlıklı bir kişiliğe kavuşması için kendi dinini, kültürünü, tarihini ve geleneklerini bilmesi, geçmişi ve geleceği arasında bağlantı kurarak yaşaması gerekmektedir. Göçmenlerin kültürlerini, dillerini, geleneklerini ve bilhassa dinlerini kısıtlama olmaksızın yaşayabilmeleri halinde, bulundukları yeri öz vatanı gibi benimsemesi daha kolay olacaktır. Farklı kültürlere mensup insanların beraberce ve uyum içerisinde yaşamaları için, karşılıklı kültürlerin tanıtılması ve hoşgörü ile karşılanmasına gayret gösterilmesi gerekir.

İlahi koro çalışmaları

Önemli gün ve bayram kutlamaları

Bölge ve büyükşehir eğitim gezileri

Tiyatro ve piyes gösterileri

Folklor gösterileri

EĞİTİM VE UYUM FAALİYETLERİ

Daha önce geldiği memleketine dönmek isteyen bir çok kişi, artık bu ülkeyi ikinci vatan olarak seçmiştir. Teşkilatımızca insanlarımızın bu ülkeye uyumlarını kolaylaştırmak için çalışmalar yapılmaktadır. DİTİB tam bir uyumun, toplumda yaşayan herkesin birbirinin kültürünü, dilini, geleneklerini, özellikle de dinini kabullenmesi, hoşgörmesi ve saygı duyması ile gerçekleşebileceğini savunmaktadır.

DİTİB olarak burada yaşayan insanlarımızın kendi benliklerini kaybetmeden, içinde yaşadıkları toplumla uyum içerisinde yaşamalarını temin etmek ve desteklemek amacıyla, uzman kişi ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan bazıları aşağıda sıralanmıştır.

Kurslar:

Almanca uyum kursları

VHS’in katkılarıyla dil kursları (Türkçe, Almanca)

Türkçe okuma-yazma kursları

Derslere ve ev ödevlerine yardım kursları (Nachhilfe)

Seminer ve paneller:

Bilgilendirme seminerleri

Eğitim seminerleri

Sağlık seminerleri

Programlar ve Aktiviteler:

Dini ve milli bayram kutlamaları

Cadde şenliklerine ve festivallere katılım

Açık Kapı günü etkinlikleri

Ortak gezi ve toplantılar

Ortak spor organizasyonları

Kutlu doğum ve veda toplantıları

Yarışmalar:

Güzel Ezan okuma, güzel hutbe okuma, Kur’an-ı Kerim’i yüzünden ve ezber okuma, İstiklal Marşı okuma, 40 Hadis yarışmaları

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ

Almanya’daki Türklerin yaklaşık yarısı çocuk ve gençlerden oluşmaktadır. Gençlerin toplum içerisinde ruhen ve bedenen sağlıklı yetişebilmesinde ve bulunduğu toplumla uyumda sporun ve müziğin yapıcı rolünü iyi bilen DİTİB, bu sahada da gençlerimize çok özel önem vermektedir. Bağlı derneklerimizin tamamına yakın kısmında gençlik merkezleri bulunmakta ve bu merkezlerde aşağıdaki faaliyetler yapılmaktadır.

Çocuk ve Gençlik Hizmetleri: Ortak geziler, Gençlik Kolları ile koordineli çalışmak

Spor Hizmetleri: Futbol, Bilardo ve masatenisi sporları, Turnuva ve kupa organizasyonları

KADIN KOLLARI FAALİYETLERİ

DİTİB Recklinghausen olarak, kadınlarımızın sosyal yaşamda ve derneklerimizin faaliyetlerinde daha fazla yer almaları, teşvik ve tavsiye edilmiştir. Bu bağlamda camimizdeki faaliyetlerden birkaçı şunlardır:

Ortak sohbet gün ve geceleri, Vaaz ve irşad hizmetleri, Kadınlar ile ilgili güncel konularda tartışma, panel, konferans ve seminerler, Ortak Geziler, katkı amaçlı kermeslerin düzenlenmesi, Yemek kursları, Telefonda ya da yüzyüze danışmanlık hizmetleri,

HAYIR HİZMETLERİ

“Fitre-Zekat Fonu”ndan oluşturulan yardımlarla Üniversite Öğrencilerine Öğrenim Yardımı. Bu fonda toplanan paralar, Ülkemizde ve Almanya’da öğrenim gören muhtaç çocuklara ve gençlere eğitim yardımı olarak kullanılmakta, muhtaç kişilere destek sağlanmaktadır. Başvurular sadece www.ditib.info (www.ditib.de değil !) adresi üzerinden kabul edilmektedir.

Tabii Afetler İçin Yardım Kampanyaları: Türkiye’de, Almanya’da ve dünyanın diğer ülkelerinde meydana gelen deprem, sel felaketi gibi tabii afetlerden zarar gören insanlar ve çeşitli ülkelerde inşaası devam eden camiler için, Din Hizmetleri Müşavirliği ve Ataşeliği ile işbirliği yapılarak, açılan kampanyalara yardımcı olunmaktadır ve sergiler açılmaktadır.

Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi Kampanyası:

Her yıl düzenli olarak, kurbanlarını Türkiye de kestirmek isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla, Diyanet İşleri Başkanlığımızın başlatmış olduğu, “Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi” kampanyasına destek sağlanmaktadır.

CENAZE YARDIMLAŞMA FONU

Ömrünü gurbette geçiren insanlarımızın vatan özlemi ile cenazelerinin ülkemize nakledilmesini arzu ve vasiyet etmeleri sebebiyle, onların bu önemli sorununa kalıcı, pratik ve güvenli bir çözüm getirmek amacıyle 1992 yılında Diyanet İşleri Türk İslam Birliği tarafından “DİTİB Cenaze Nakli Yardımlaşma Fonu” kurulmuştur. Almanya ve Türkiye’deki mevzuata göre yapılan gerekli düzenlemelerle bu Fonun hizmet alanı ve ağı genişletilmiş, sistem düzenli bir şekilde işler hale getirilmiştir. Bu Fon, çok kısa bir zamanda vatandaşlarımız arasında arzu edilen dayanışmayı sağlamış ve onların büyük ilgi ve desteğine mazhar olmuştur. Üye sayısı her geçen gün artmaktadır ve şuan itibari ile 230.000 (ikiyüz otuzbin)’in üzerindedir.

HAC VE UMRE HİZMETLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca düzenlenen Hac ve Umre Organizasyonuna Alman’ya’dan katılan vatandaşlarımızla ilgili gerekli düzenlemeler, iş ve işlemler konusunda Din Hizmetleri Müşavirliği’ne yardımcı olunmaktadır. Kutsal yolculuğun, milletimizin onuruna yaraşır tarzda gerçekleştirebilmesi amacıyla, ilk defa 1985 yılında başlatılan hac ve umre organizasyonlarına, vatandaşlarımız her yıl daha fazla ilgi göstermektedirler.

Kayıtlar açıldığında Recklinghausen ve çevresinde yaşayan kardeşlerimize kayıt ve evrak konularında Dernek Yöneticilerince yardımcı olunmaktadır.

ÇAY OCAĞI VE KANTİN HİZMETLERİ

Camimizde yetişkinlere, gençlere ve kadınlara yönelik çay ocağı ve mutfak mevcuttur.

Digitürk yayını ile Türkiye 1.Lig maçları izlenmektedir.

BASIN VE YAYIN HİZMETLERİ

Camimiz, Recklinghausen yerel gazetesi (Recklinghäuser Zeitung), Diyanet Aylık Dergi ve DİTİB Haber Bülteni dergi ve gazetelerine abonedir.

DİTİB Genel Merkezimizce bastırılan broşür ve el ilanları camimizde ücretsiz dağıtılmaktadır.

Camimizde kaynak eserler kütüphanesi mevcuttur, dileyen vatandaşlarımız, evlerine götürüp okuyabilmektedirler.

Kitap, CD ve kaset satışları kısıtlı da olsa, cemaatimize hitap etmektedir.

İnternet Hizmetleri:

http://www.camimiz.com sitesinin güncel tutulması, camimizde haberlerin Türk ve Alman basın kuruluşlarına servislerinin yapılması.

Not: Yukarıdaki yazı kısmen http://www.ditib.de sayfasındandan alınmıştır.